Geloof en dagelijks leven, 4. gezin met teenagers

 

In een groep vrouwen met teenagers bediscussieerden we twee vragen:

Vraag 1: We hebben behalve de Messias Yeshua ook de Thora leren kennen. Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijkse leven?

In plaats van de zondag wordt nu de zaterdag gevierd en de bijbelse feesten.
Dat heeft nieuwe inzichten gegeven en begrenzing. Onze Messias is Joods!
Het heeft ook strijd gegeven met onze kinderen/pubers. Ze moesten b.v dingen opgeven, voetbal, soms feestjes.
Het is belangrijk om met onze  pubers in gesprek te blijven.Houd de communicatie open!

Een alleenstaande moeder gaf aan dat je kinderen niet moet dwingen om mee te doen.
Ga ontspannen met de nieuwe feesten om en stel de liefde van Yeshua centraal.
Geef hierin het goede voorbeeld, wees liefdevol en geduldig naar je kinderen toe.
Ze moeten immers wennen aan de veranderingen.
Nodig uit en verwelkom ze op de Sjabbat! De liefde kan dan geleidelijk groeien.

Een andere moeder gaf aan dat er vlak voor de Erev Sjabbat viering strijd is.
Probeer het  met humor op te lossen. Of geef er een positieve wending aan of probeer creatief te zijn.
Natuurlijk speelt de puberteit van de kinderen ook parten.Ze merken een verschil met de buitenwereld en ze willen er toch graag bij horen.
Dat is lastig voor ze .Uiteindelijk zullen ze zelf moeten kiezen en er zijn kinderen die dat al doen.

Zo vertelde een moeder dat haar dochter de hele klas uitnodigde om pannenkoeken te komen eten in de loofhut. Haar dochter komt openlijk uit voor haar geloof.
Een ander meisje liet vol trots de Joodse gewoonten zien aan haar nieuwe vriend, terwijl ze zich eerst hier tegen afzette.
Blijf zelf liefdevol en positief en geef het goede voorbeeld aan je kinderen .
Geef ze ruimte! Jouw invloed is van groot belang!


Vraag 2: Je bent als vrouw geschapen om een “sterke vrouw”of een “ esjet chajiel” te zijn. Wat heeft deze kennis voor invloed in je leven als vrouw?   

Als sterke vrouw is het belangrijk om respectvol met je kinderen om te gaan.
Bij de één betekent dit b.v dat je de vrijdagavond( Erev Sjabbat) thuisblijft met zijn allen.
De kinderen gaan dan niet naar verjaardagen toe of naar feestjes.
Een ander gaf aan dat ze juist wel naar verjaardagen en feestjes gaan om een getuigenis te zijn voor anderen en te bouwen aan de relaties.

Een sterke vrouw geeft haar kinderen ruimte , maat stelt ook duidelijke grenzen.
Het is belangrijk om  te werken aan de relatie met onze kinderen zodat het goed blijft.
Geef ze positieve aandacht en communiceer met ze.
Het is ook een waardevolle tijd om met onze pubers om te gaan.
Je leert ook zelf veel van ze doordat ze kritisch zijn en je een spiegel voorhouden.
Naarmate ze ouder worden moet je ze minder gaan “sturen”
Ze moeten leren om zelf verantwoordelijk te zijn en eigen keuzes te maken.
Leer ook om je kinderen los te laten , daardoor geef je ze vertrouwen!

De gesprekken met elkaar waren  levendig en zeer  waardevol
We hebben geleerd van onze verschillende inzichten!
En we hopen dat het een goede invloed op ons en onze kinderen zal hebben.