Knipoogjes van de Eeuwige

In deze tijd van toenemende chaos en angst is het voor degenen die hun vertrouwen stellen op de Eeuwige een bemoediging te beseffen, dat Hij voor eeuwig op Zijn troon zit en zorgt voor Zijn kinderen en Zijn Land. Een knipoog vanuit de hemel lijkt het volgende feit en Neville Teller schrijft hierover in de Jerusalem Report van 25 juli 2022. Het artikel laat de geschiedenis zien van de vondst van gasvoorraden voor de kust van Israël in de afgelopen twintig jaar. In 2004 werd voor de kust van Ashdod het Tamar natuurlijke gasveld ontdekt dat in 2013 Israël zelf ging voorzien van gas. Toen in 2010 werd het gasveld gevonden dat zich bevindt in de kustwateren van Israël en het kreeg de naam Leviathan. Israël zal geen economische gevolgen ondervinden van de energiecrisis! Zegen van boven.

Een andere knipoog vond ik in een ander artikel van de Jerusalem Report van 8 augustus 2022. Geschreven door Rabbi Ron Kronish. De vraag in dit artikel: Is het Amerikaanse Jodendom in gevaar van verdwijning? Dit heeft alles te maken met assimilatie van Joodse mensen en hierdoor het verdwijnen van de Joodse identiteit. Er wordt een somber beeld geschetst in de meeste artikelen. Twee rabbijnen van de Reformbeweging in Amerika met grote synagoges in New York: Rabbi Josh Stanton van de East End Temple en Rabbi Benjamin Spratt van Rodeph Shalom Synagoge aan de Upper West Side van Manhattan hebben deze situatie in de U.S.A. onderzocht.

Zij zijn tot conclusies gekomen die voor iedereen die belang stelt in de Joodse identiteit in de Verenigde Staten en elders in de westerse wereld, belangrijk zijn. Ook voor ons zit hierin een positieve boodschap, denk ik. Zij hebben hun bevindingen geschreven in het boek: Awakenings: American Jewish Transformations in Identity, Leadership and Belonging. Uitg.: Behrman House, 2022. In contrast met de negatieve dingen die er gebeuren met betrekking tot het Jodendom stellen deze schrijvers dat juist in de 21ste eeuw de Amerikaanse Joden meer macht en rijkdom kennen dan in de afgelopen driehonderd jaar.

Zij spelen een rol in politiek, industrie, recht en andere wetenschappen en ook een rol op het gebied van muziek, kunst, comedy, etc. Zij zijn verre van de underdog en spelen een grote rol in Amerika. Verder sluiten er zich ieder jaar duizenden mensen aan bij het traditionele Jodendom door uit te komen, aldus de schrijvers. Deze rabbijnen constateren ook dat er honderdduizenden zijn die kiezen voor een Joodse leefstijl zonder formele bekering. Mensen die Tora gaan houden bij honderdduizenden.

Dit zie ik als een knipoog, omdat hiertoe gemeenten als Beth Yeshua in Amsterdam toe behoren; en de andere gemeenten wereldwijd. Ik heb het over gemeenten die, behalve in de Verenigde Staten, nu overal ter wereld niet alleen Messias Yeshua erkennen, maar ook Tora. Dit betekent dat het Jodendom geenszins aan het verdwijnen is, maar de aarde vult op een nieuwe manier. Laten we moed vatten en dit nieuwe jaar 5783 als een positieve kans oppakken om ons lichtje verder te laten schijnen omdat niets ons kan scheiden van de liefde van de Messias en Tora.

Sjana tova oemetoeka! Een goed en zoet Nieuwjaar!
Elze Erwteman