Lilian’s Erev Sjabbat

 

“Mama, mag ik blazen?” vraagt Sarah terwijl ze me heel lief aankijkt. Naïn zit al met zijn kippa op naast Nathan en Nienke en Noa, die allemaal geholpen hebben met het gereedmaken van de benodigdheden voor het maken van Sjabbat. Sarah blaast… eerst ernaast. Nathan en Naïn moeten lachen; het ziet er ook zo schattig uit. Dan neemt ze nieuwe lucht in haar volle wangetjes en probeert het nog eens: “Pffft!” en het is gelukt, de lucifer is net uit voor het vlammetje mijn wijsvinger bereikt heeft. Sarah kijkt trots en ik zeg: “Goed zo!” Nu kunnen we beginnen. Ik zeg de beracha voor de kaarsen en we zingen ‘Lecha dodi’ en ‘Sjalom alechem’. De kinderen proberen zich netjes te gedragen. Soms lukt het, maar soms krijgt één van hen de slappe lach of zijn ze allemaal moe. Maar we beginnen elke week met vreugde omdat de Sjabbat weer aanbreekt. Yochanan zingt het ‘Eshet Chajiel’ en Naïn probeert mee te zingen. De woorden zijn nog erg moeilijk voor hem en zijn gezichtje ziet er ingespannen uit. Daarna volgt de kinderzegen. De kinderen komen allemaal bij papa staan en van groot naar klein zegenen we de kinderen. Nathan is al zo groot dat Yochanan moet lachen bij het idee dat hij binnenkort boven hem uitgroeit. De kinderen gaan weer zitten en Yochanan neemt de wijn. Als de beracha is gezegd en gezongen, gaat de beker rond. Iedereen neemt een klein slokje, maar Sarah vindt het nog vies. Dus die steekt als laatste haar vingertje in de wijn en stopt het in haar mond. Daarbij trekt ze een gek gezicht. Dan gaat iedereen de handen wassen. Elk kind kent de beracha uit het hoofd en je zou voor altijd het geluid van hun heldere kinderstemmetjes willen bewaren: “Baroech atta Adonai, Elohenoe Melech ha’olàm….. asjèr kiddesjanoe….. (en dan moeten ze even nadenken) bemitswotav….. en  vaak maken ze een verspreking waar de groten om moeten glimlachen. Alle kinderen proberen nu stil te zijn voor het brood gezegend wordt en dat is echt heel moeilijk voor hen, maar soms lukt het! En als alle berachot gezegd zijn en de handelingen voor het maken van Sjabbat zijn gedaan, zingen we uit volle borst: ‘Sjabbat sjalom’ en als het kan nog een paar liederen bij de piano. De kinderen maken een kring en dansen midden in de kamer. De week is weer voorbij. De rust breekt aan. We verheugen ons op het samenzijn in de synagoge morgen!

Voor de allerkleinsten hebben Yochanan en ik een liedje geschreven om te zingen op Sjabbat. De melodie is per  e-mail aan te vragen:

Sjabbat shalom, Sjabbat sjalom.
Kom je dansen, kom je dansen.
Met je handjes kun je klappen,
met je voetjes kun je stappen.
En als je mij een handje geeft,
maken wij een mooie kring.
Sjabbat sjalom, Sjabbat sjalom.
Kom je dansen, kom je dansen.
Kom je dansen in de kring voor Adonai!

Shabbat shalom, shabbat shalom.
Come and dance, come and dance with me.
Lift your hands to praise the Lord,
Let your feet step on His way.
And give your little hand to me,
then we dance for Adonai.
Shabbat shalom, shabbat shalom.
Come and dance, come and dance with me.
Give your little hand to dance for Adonai!