Slaap lekker!


Wanneer we gaan slapen is het belangrijk om eerst tot rust te komen in onze ziel.
De Joodse traditie heeft ook voorzien in een optimale geestelijke voorbereiding voor ons slapen.
In sommige gebedenboeken staan adviezen en opvolgende bijbelteksten die ons kunnen helpen om tot rust te komen door ons te richten op de Eeuwige. Zo vinden we in de Koren siddur, die ook gebruikt wordt in de Messiasbelijdende Joodse gemeente Netivyah in Jeruzalem de volgende adviezen.1.    Er wordt geschreven over een eigen vrij gebed.

2.    Bij het zeggen van het Sjema (Deut. 6:4-9), wordt de tekst: wanneer je nederligt met nadruk gelezen of gezegd.

3.    Psalm 91 wordt gelezen met vooral de nadruk op de teksten waarbij de Eeuwige als beschermer voor ons is, zoals: “Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw”. (Psalm 91:2)
4.    In Psalm 3 lezen we dat we vaak tegenstanders hebben en dat de Eeuwige ons zal helpen. De tekst: “Ik legde mij neder en sliep; ik ontwaakte, want de Here schraagt mij.” Schragen betekent: ondersteunen, hulp bieden, stutten en ook wel dragen. De Eeuwige draagt ons en helpt ons.
5.    Teksten die spreken over engelen die ons helpen. Zoals in psalm 34:8 “De Engel des Heren legert Zich rondom wie Hem vrezen, en redt hen.” Ook in psalm 91:11 “want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen.”
6.    Psalm 128 en Prediker spreken over een verband tussen werken en slapen. Het dienen van de Eeuwige zoals in psalm 128: “Welzalig ieder die de Here vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de opbrengst van uw handen; welzalig gij, het zal u welgaan.” Prediker 5:11 “ Zoet is de slaap van hem die werkt.”
7.    Het is belangrijk om onze relatie met de Eeuwige te bewaken door niet te zondigen. Psalm 4:5 “Weest toornig, maar zondigt niet; spreekt in uw hart op uw leger, en zwijgt.” Dat betekent dat je vol prikkels door emoties en onrust mag zijn wanneer je naar bed gaat, maar daarna moet je ziel tot rust komen om te kunnen slapen en het zwijgen betekent hier tot ‘stilte brengen’. Door de bijbel te lezen en de geestelijke inhoud goed tot onze ziel te laten spreken komt er rust. Nu kunnen we goed slapen en dat zal onze gezondheid goed doen.Er volgen in de siddoer nog meer teksten, zoals psalm 121: “De Bewaarder van Israël sluimert noch slaapt.” Onze ziel is veilig bij Hem. Slaap lekker!