Valse leringen in het verband met Israël

Igbo stam en Joodse stammen
In de zoektocht van sommige mensen naar hun verleden kunnen ze op de meest verrassende ontdekkingen stuiten. Laatst hoorde ik dat iemand had uitgevonden, dat hij een afstammeling is van de Afrikaanse Igbo stam en dat dit oorspronkelijk een verloren stam van Israël zou zijn. Ik ben altijd blij voor iemand met een dergelijke vondst, alhoewel dat soort DNA-onderzoek omstreden is. Bovendien wordt sterk getwijfeld door wetenschappers aan het Joods zijn van de Igbo stam.

Antisemitisme en Asjkenazische Joden
Een andere theorie is, dat Asjkenazische Joden van oorsprong geen Joden zijn. Dit een beeldvorming, die hoort bij de verhalen over de Kronieken van de Wijzen van Sion, een antisemitisch document en bij het sprookje over Joden die Christelijke kinderen slachten om hun bloed in matses te verwerken. Allemaal afstotend en schokkend.

Zelfbenoemde kenners
Iets van deze situatie lijkt overeen te komen uit de tekst van een artikel uit de ‘Jerusalem Report’ van 6 januaryi 2020 van Tibor Krausz. Hij bespreekt het boek “The Lion’s Den” van Susie Linfield. Hij schrijft o.a. dat er is een intellectuele misleiding in de wereld aan de gang is waarbij respectabele geleerden zoals Noam Chomsky, een beroemde professor in linguïstiek en andere geleerden zich opwerpen als kenners van het Palestijns conflict. Zij worden dan ook gezien als ‘waarheidskenners’ en ook zodanig geloofd.

Misleiders van de jonge generatie
Israël wordt door deze zelfbenoemde sociale commentatoren gezien als een uiterst sadistische en lelijke gemeenschap van misdadigheid en racisme. Op deze wijze misleidt Chomsky en andere linkse intellectuelen de jonge generatie die vaak niets afweet van het Midden-Oosten en de problemen die daar zijn.

Antisemitisme en Kazaren
Verder schrijft Krausz dat in anti-Joodse cirkels er ook leringen van mensen populair zijn als die van Koestler, die beweren dat Oost-Europese Joden niet van het oude Israël afstammen maar afstammelingen zijn van de Kazaren, een heidense stam van Turks-Mongoolse afkomst. Een aantal van deze Kazaren, zo wordt beweerd, werd Joods in de achtste eeuw en richtten een Koninkrijk op tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Zij verdwenen in de 10e eeuw.

Ben Gurion en Herzl
Routinematig wordt deze leer door Jodenhaters opgevoerd om Oost-Europese Joden hun recht op Israël te ontnemen. Koestler gebruikte zijn leer om Asjkenazische Joden aan te sporen te assimileren in hun gastlanden. Dit soort leringen worden bewust gehanteerd om de Staat Israël in diskrediet te brengen gezien veel stichters van de Staat zoals Ben Gurion, Herzl en vele anderen Asjkenazische Joden waren. Het was hun hart dat naar Sion werd getrokken en geleid heeft tot de stichting van de moderne Staat Israël. We zijn hen dankbaar en zien er een profetisch wonder van G-d in.