for women of biblical faith

Wie wij zijn

women of valor

In juli 2007 is deze website ontstaan

Zij werd na 3 maanden gelanceerd in de uitgestrekte wereld van het internet in de maand oktober van 2007

 

 

 

Geroepen om een sterke vrouw, woman of valor, te zijn
In dit e-magazine – in oktober 2007  kwam de website online – uiten we ons geloof en onze hoop door artikelen, kunst, foto’s, lied en dans om ons te helpen om te groeien en ons karakter te vormen naar het beeld van een sterke vrouw, in het hebreeuws: esjet chayil. Hierdoor hopen we ook een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de wereld.
Wij zijn vrouwen die de bijbel onderzoeken en die samen, als Joden en niet-Joden, de G’d van Israël willen dienen. Hij houdt van alle rassen en volken op aarde. Wij geloven dat vrouwen, evenals mannen, hierin een belangrijke rol spelen. Elke vrouw die G’d dient, is geroepen om een “sterke vrouw” (Spreuken 31:11) te zijn. Het doel van dit e-magazine is iedere vrouw te helpen een “sterke vrouw” te worden.

Gemaakt naar het beeld van de Eeuwige
Elk menselijk wezen is gemaakt naar het Beeld van de Eeuwige. Hij heeft ons als man en vrouw geschapen. Zij zijn geschapen om één te worden en aan hen is de opdracht gegeven om vruchtbaar en talrijk te zijn. Deze opdrachten vragen van een ieder van ons een grote verantwoordelijkheid over onze manier van leven.
In het paradijs hebben we al laten zien dat we onze vrije wil tegen de wil van G’d gebruiken. Steeds wanneer we dat doen, komen we in de moeilijkheden. We werden uit G’ds nabijheid verdreven nadat we ongehoorzaam waren aan Zijn opdrachten (geboden). De mensheid lijdt voortdurend onder de gevolgen van het verkeerd gebruiken van zijn vrije wil tegen de Schepper.

Israël
Het volk Israël is G’ds instrument om de wereld G’ds Koninkrijk te tonen: aan hen zijn de Tora, de Verbonden, het land Israël, de Messias en de Heerlijkheid gegeven. Daarom heeft Israël een grote verantwoordelijkheid naar de wereld (lees Romeinen 3:2 en 9:4). Israël verdient een eerlijke behandeling en bescherming van de wereld, niet in de laatste plaats in de Verenigde Naties. De wereld zal geoordeeld worden naar de manier waarop zij Israël behandelt.

Waar we voor staan
Wij geloven in de G’d van de Bijbel, die de G’d is van Israël, Hij is de Schepper van elk menselijk wezen. We geloven ook dat de Bijbel het Woord van de Eeuwige is. Daardoor beschouwen we alle geboden, positief en negatief, belangrijk om te houden en proberen we ze na te volgen, wanneer ze van toepassing zijn. We geloven dat Messias Yeshua de in de Bijbel beloofde Messias is voor Israël en de gehele mensheid.

Sterke vrouwen
Wij zijn op deze wereld om onze bijdrage te leveren aan haar herstel, leidend tot gemeenschappen waar mensen de vrijheid hebben om zelf te kiezen, om G’d te leren kennen en zijn regels in vrijheid te gehoorzamen, zoals we kunnen leren uit de Joodse geschiedenis.