for women of biblical faith

Category Archives: Onderwijs aan Kinderen

Sjawoeot, tijd van lofprijzing en dank aan de Eeuwige


Zeven weken na het feest Pesach is het oogstfeest Sjawoe’ot. Bij Pesach begint de oogst van gerst en de oogst gaat door tot en met Sjawoe’ot. Dit is de tijd dat het land Israël weer groente en fruit opbrengt. Een heel drukke tijd dus voor de werkers op het land. Omdat het bijna vanzelfsprekend lijkt...
(Continue reading)


Vrijheid en bevrijding


Sjalom, lieve kinderen! Vrijheid en bevrijding: daar gaat het om bij Pesach. Zoals de Eeuwige in die tijd Israël, en iedereen die zich bij haar aansloot, heeft gered van de slavernij in Egypte, zo heeft Hij altijd gezorgd voor Zijn kinderen. Zelfs tot in de kleinste details zorgde Hij: “Veertig jaar liet Ik jullie door...
(Continue reading)


Jouw bruiloftskleed


Sjalom lieve kinderen, Onze Messias Yeshua vertelt een verhaal dat gaat over het Koninkrijk van de hemel, het Koninkrijk van Adonai. Je vindt het in In Matteüs 22. We zijn nu in de laatste maand van het Joodse jaar: Elloel. In het Jodendom is deze maand Elloel een maand om ons bewust te zijn van...
(Continue reading)


Kun je lichtgeven?


Laat zo je licht maar schijnen Toen ik op de basisschool zat, leerde en zong ik dit bekende lied van Elly & Rikkert. Je kunt het nog terugvinden op YouTube: ‘Laat zo je licht maar schijnen, bij alles wat je doet, zodat de mensen zeggen: G’d is goed’. Ze hadden dat natuurlijk gelezen in Matteüs...
(Continue reading)


Chanoeka en ons huis


Sjalom, lieve kinderen! Chanoeka en ons huis door Noa Naor Vinden jullie het ook zo fijn om in een huis te wonen waar je je thuis voelt? Natuurlijk weten we allemaal dat een huis een plaats is om in te wonen. Maar wanneer we deze maand over de ‘inwijding van de Tempel en je huis’...
(Continue reading)


Joodse remedie voor een Syrische generaal


Sjalom jongens en meisjes, Het is het jaar 900 voor de gangbare jaartelling. In een land dichtbij Israël woont een zekere Na’aman. Hij is de baas van een groot leger. Iedereen kijkt naar hem op, want hij wint steeds de oorlog voor zijn land. De koning van dat land, Syrië, is zelfs zijn vriend. Vijanden...
(Continue reading)


Schaap en herder


Jullie hebben vast wel eens als het lente is, lammetjes in de wei gezien. Mooi gezicht hè, zoals ze dartelen, springen en met elkaar en achter elkaar aan huppelen. En drinken bij hun mama. Wat je minder vaak ziet is, dat de moederschapen en hun lammetjes wel eens naar binnen worden gestuurd. En daar hebben...
(Continue reading)


Vrolijk Poeriem


Het Woord van G’d is vol van wetten en regels. ‘Eer uw vader en uw moeder’ is zelfs een van de Tien Woorden, dat Moshe (Mozes) kreeg te geven aan het volk van Israël. Adonai zegt dat je je ouders hoort te eren “opdat je langer leven zult in het lande, dat Adonai, uw G’d,...
(Continue reading)


Qumran, herinnering aan gelovige Joden


Sjalom, lieve kinderen! Wanneer je langs de Dode Zee naar het zuiden rijdt, kom je langs de overblijfselen van een plaats in de bergen die Qumran heet, op ongeveer 20 kilometer ten oosten van Jeroesjalajiem. Daar vond in 1947 een Bedoeïenenjongen Bijbelrollen. Deze rollen noemt men daarom ook wel de ‘Dode Zee-rollen’. Ze zijn wonderbaarlijk...
(Continue reading)


Klagen in de woestijn


Sjalom, lieve kinderen! door Lilian van der Wel De kinderen van Israël hebben het zwaar in de woestijn, Zij laten dat ook duidelijk merken door steeds opnieuw te klagen. Waarom klagen zij? Is dat goed of fout? Hebben zij gelijk of ongelijk met al dat geklaag? Door te klagen kun je je mening geven over...
(Continue reading)