for women of biblical faith

Category Archives: Onderwijs aan Kinderen

Chanoeka en ons huis


Sjalom, lieve kinderen! Chanoeka en ons huis door Noa Naor Vinden jullie het ook zo fijn om in een huis te wonen waar je je thuis voelt? Natuurlijk weten we allemaal dat een huis een plaats is om in te wonen. Maar wanneer we deze maand over de ‘inwijding van de Tempel en je huis’...
(Continue reading)


Sjawoeot, tijd van lofprijzing en dank aan de Eeuwige


 Zeven weken na het feest Pesach is het oogstfeest Sjawoe’ot. Bij Pesach begint de oogst van gerst en de oogst gaat door tot en met Sjawoe’ot. Dit is de tijd dat het land Israël weer groente en fruit opbrengt. Een heel drukke tijd dus voor de werkers op het land. Omdat het bijna vanzelfsprekend lijkt...
(Continue reading)


Joodse remedie voor een Syrische generaal


Sjalom jongens en meisjes, Het is het jaar 900 voor de gangbare jaartelling. In een land dichtbij Israël woont een zekere Na’aman. Hij is de baas van een groot leger. Iedereen kijkt naar hem op, want hij wint steeds de oorlog voor zijn land. De koning van dat land, Syrië, is zelfs zijn vriend. Vijanden...
(Continue reading)


Schaap en herder


Jullie hebben vast wel eens als het lente is, lammetjes in de wei gezien. Mooi gezicht hè, zoals ze dartelen, springen en met elkaar en achter elkaar aan huppelen. En drinken bij hun mama. Wat je minder vaak ziet is, dat de moederschapen en hun lammetjes wel eens naar binnen worden gestuurd. En daar hebben...
(Continue reading)


Vrolijk Poeriem


Het Woord van G’d is vol van wetten en regels. ‘Eer uw vader en uw moeder’ is zelfs een van de Tien Woorden, dat Moshe (Mozes) kreeg te geven aan het volk van Israël. Adonai zegt dat je je ouders hoort te eren “opdat je langer leven zult in het lande, dat Adonai, uw G’d,...
(Continue reading)


Qumran, herinnering aan gelovige Joden


Sjalom, lieve kinderen! Wanneer je langs de Dode Zee naar het zuiden rijdt, kom je langs de overblijfselen van een plaats in de bergen die Qumran heet, op ongeveer 20 kilometer ten oosten van Jeroesjalajiem. Daar vond in 1947 een Bedoeïenenjongen Bijbelrollen. Deze rollen noemt men daarom ook wel de ‘Dode Zee-rollen’. Ze zijn wonderbaarlijk...
(Continue reading)


Klagen in de woestijn


Sjalom, lieve kinderen! door Lilian van der Wel De kinderen van Israël hebben het zwaar in de woestijn, Zij laten dat ook duidelijk merken door steeds opnieuw te klagen. Waarom klagen zij? Is dat goed of fout? Hebben zij gelijk of ongelijk met al dat geklaag? Door te klagen kun je je mening geven over...
(Continue reading)


Een slecht voorbeeld


Een slecht voorbeeld door Lilian van der Wel Sjalom, lieve kinderen! Sommige Bijbelgedeelten maken ons aan het schrikken. Dat merk je deze maand als je leest over Nadav (Nadab) en Avihoe (Abihu), twee zonen van Aharon (Aäron). Het verhaal staat in Wajikra, dat is Leviticus 10:1-7, “De zonen van Aharon, Nadav en Avihoe, namen allemaal...
(Continue reading)


De vreemdeling


De vreemdeling door Lilian van der Wel Sjalom, lieve kinderen! Waar je over kunt lezen deze maand in de Bijbel, is onder meer het zorgen voor de vreemdeling. We leren dat we goed met de vreemdeling om moeten gaan. Er staan twee geboden in deze tekst die gaan over het zorgen voor de vreemdeling. In...
(Continue reading)


Profeten in Israël


Deze maand leren we over wat nu eigenlijk een profeet is. Allereerst, in het Hebreeuws heet een profeet een ‘navíe’. Het werkwoord ‘lenavé’ betekent: profeteren, en voorspellen. Maar wat betekent het om een profeet te zijn van het volk Israël? Een profeet is een boodschapper. Hij of zij brengt een bericht van de Eeuwige. Dat...
(Continue reading)