for women of biblical faith

Category Archives: Poëzie

Dagelijks bestaan


            Vader, Dek mij in de avond toe met trouw wek mij in de ochtend met Uw liefde Uw trouw kiemt in de nacht Uw liefde rijpt de dag. U vult mijn dagelijks bestaan met zon en regen en leidt mijn wegen als ’t groeiend graan. Els van der Bent...
(Continue reading)


Voetsporen


Doortocht, bevrijding! Pesachlam, ongezuurd. Glorie en macht de Allerhoogste, zette ons vrij. We liepen in Zijn spoor. Sjofar geschal doet me sidderen van ontzag bewust weet ik mij in de voetsporen van Israëls aartsvaders. De voetsporen van de Almachtige! Vol ontzag ervaar ik de eeuwen oude klanken van Sjofar. Besef de grootheid de Almacht en...
(Continue reading)


Licht en Hoop


            Licht breekt door het duister hoop verbreekt duisternis. In G’d is geen duister enkel Licht is Hij Hoop doet leven Leven is uit Hem. Loof Hem met al wat in je is Hij is jouw Hoop jouw Licht. Leven is uit Hem Hoop is uit Hem Licht is uit...
(Continue reading)


Vergezichten


Vergezichten verruimen ver over benepen kleinheid gloort Uw eeuwigheid. Los zijn de banden die bonden aan oude pijn door eigenzinnige reli van geslacht op geslacht. Tora als basis vernieuwt maakt vrij van tribale kunsten die binden wat nooit gebonden had mogen zijn. Vergezichten koninklijke inkijkjes in Uw Vrederijk voor mens en dier. Moge Uw Koninkrijk...
(Continue reading)


De Olijfboom


            Als de olijfboom niet bloeit kom je in diepe gebieden waar je anders nooit kwam niets is meer vanzelfsprekend dorre streken tonen zich als door een veenbrand desolaat gemaakt. Je trekt erdoor als Alice in Wonderland langzaam zie je kleur er bloeit een verloren bloem je loopt door in...
(Continue reading)


Beheren of heersen


Dingen komen samen te lang teveel en te onachtzaam rennen we voort een neergaande weg We gebruiken alles op zonder te willen zien voortgedreven hebzucht vernielt Uw aarde We beheren niet we heersen mens en dier onderwerpend aan het gelijk willen zijn aan G’d alles hapt naar adem U ziet ons gedoe en lacht Bent...
(Continue reading)


Levend water


Levend water komt waar het kind niet kon blijven. Ruw werd het zuivere verstoord dat daar kwam waar het eens goed was. Onheiligheid door anderen gezaaid nestelde zich en het werd duister. Het kind stamelde, ik bedoel… Er stroomde verse modder de laag werd dikker geen plek meer voor het kind. Kom tot Mij! En...
(Continue reading)


Ontvreemd


Ze zag Licht duisternis sloeg toe ze greep het Licht. Kwade krachten blokkeren haar weg naar dat Licht Yeshua, Leven Licht, Redder. Haar lot staat vast ze is ontvreemd uit haar eigen leven opgesloten in religieus geweld. In een huwelijk zonder keus zonder licht enkel dwang. Omringd door duisternis leeft ze niet ze ademt slechts...
(Continue reading)


Vrij


VRIJ Verwondering! Over Uw trouw. Uw liefde Ongelooflijk. Wie is als U. Wij dragen Uw Tora in ons. Zo dichtbij mij bent U! Ik koester Uw Wet. Uw Woord leven maakt vrij! G’d mijn verlangen Bent U! U zet mij vrij! Cisca Mudde...
(Continue reading)


Kwetsbaar


Kom uit je hoge toren jij – ja jij – onaantastbaar denk je te zijn Ik de Eeuwige van de legermachten lach jij die “alles” kan wat denk je wel van wie kreeg jij jouw “kracht” Op een dag kom jij jezelf tegen meet dan jouw gekregen “macht” en “kracht” aan de werkelijkheid van die...
(Continue reading)