for women of biblical faith

Category Archives: Valse theorieën over Israël

Het antisemitisme van de British Israel leer en andere leren ontmaskerd


Door de eeuwen heen hebben meerdere groepen in de kerken er letterlijk alles aan gedaan om de Joden het recht op de Bijbelse beloften te ontfutselen. Niet alleen door hen te beschuldigen van godsmoord, met als gevolg verregaande uitsluiting van het basale dagelijkse bestaan, in zijn vele gruwelijke vormen. Maar ook het afstelen van de...
(Continue reading)


Valse leringen in het verband met Israël


Igbo stam en Joodse stammen In de zoektocht van sommige mensen naar hun verleden kunnen ze op de meest verrassende ontdekkingen stuiten. Laatst hoorde ik dat iemand had uitgevonden, dat hij een afstammeling is van de Afrikaanse Igbo stam en dat dit oorspronkelijk een verloren stam van Israël zou zijn. Ik ben altijd blij voor...
(Continue reading)