for women of biblical faith

Category Archives: Terug naar de Joodse wortels

Esjet Chajiel (Sterke Vrouw) en Chanoeka


Volk en individu De tekst in Spreuken 31:10-31 is het lied Esjet Chajiel, een lied op de, letterlijk: sterke vrouw. Het wordt in de Joodse traditie bij de viering van Sjabbat op vrijdagavond gezongen. Het heeft me eindeloos geïnspireerd. De mystieke kant van het lied is de betekenis, dat Israël de Bruid van de Eeuwige...
(Continue reading)


Jouw bruiloftskleed


Sjalom lieve kinderen, Onze Messias Yeshua vertelt een verhaal dat gaat over het Koninkrijk van de hemel, het Koninkrijk van Adonai. Je vindt het in In Matteüs 22. We zijn nu in de laatste maand van het Joodse jaar: Elloel. In het Jodendom is deze maand Elloel een maand om ons bewust te zijn van...
(Continue reading)


Rosj HaSjana: wennen aan G’ds Aanwezigheid


Bevrijding Rosj HaSjana begint dit jaar op vrijdagavond 18 september na zonsondergang. De maand Tisjri is de zevende maand van het Joodse kalenderjaar. Ooit was het de eerste maand en daarom heet het eerste van de drie herfstfeesten dan ook: Israëlisch Nieuwjaar, Rosj Hasjana. Maar sedert de uittocht uit Mitsrajiem (Egypte) is de maand Niesan...
(Continue reading)


Schaapachtig


David de herder In de Bijbel kom je leiders zoals koning David en sommige profeten, die schapenherders zijn geweest. Het blijkt een zeer goede achtergrond te zijn om met mensen om te gaan. We worden niet voor niets vergeleken met schapen, we hebben veel met schapen gemeen. Neem David om mee te beginnen. Samuël werd...
(Continue reading)


Cultureel Zionisme tegen antisemitisme


Cultureel Zionisme tegen antisemitisme door Elze Erwteman Het Simon Wiesenthal center bood kortgeleden aan ex-President Obama een copy aan van een brief die Adolf Hitler in 1919 ondertekende en die bekend staat als “The Hitler Letter”. Hierin beschrijft hij de haat voor de Joden en zijn plannen voor de totale “verwijdering van de Joden” van...
(Continue reading)


Slaap lekker!


Wanneer we gaan slapen is het belangrijk om eerst tot rust te komen in onze ziel. De Joodse traditie heeft ook voorzien in een optimale geestelijke voorbereiding voor ons slapen. In sommige gebedenboeken staan adviezen en opvolgende bijbelteksten die ons kunnen helpen om tot rust te komen door ons te richten op de Eeuwige. Zo...
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 4. gezin met teenagers


  In een groep vrouwen met teenagers bediscussieerden we twee vragen: Vraag 1: We hebben behalve de Messias Yeshua ook de Thora leren kennen. Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijkse leven? In plaats van de zondag wordt nu de zaterdag gevierd en de bijbelse feesten. Dat heeft nieuwe inzichten gegeven en begrenzing....
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 3. Jong gezin


Vraag 1: We hebben behalve de Messias Yeshua ook de Tora leren kennen op een nieuwe manier. Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijks leven? De invloed is enorm! Positief en niet altijd makkelijk. De vrouwen in de discussiegroep leggen uit dat alles verandert en alles gebeurt op G’ds tijd. Je neemt b.v. geen deel...
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 2. 50 plus


Geloof en dagelijks leven, 2.   50 plus Intro: We hebben de Messias Yeshua leren kennen en ook de Tora. Vraag: Wat heeft dit voor invloed gehad in je dagelijks leven? •    Voor velen had het ontdekken van de actualiteit van de Tora tot gevolg dat begonnen werd met Sjabbat houden en dit had vele...
(Continue reading)


Geloof en dagelijks leven, 1. singles


In een groep van singles bediscussieerden we twee vragen: 1. Welke invloed heeft Tora houden op je dagelijks leven? Het maakt je standvastiger in je standpunten en geeft je leven meer structuur. Het zorgt voor een duidelijk kader. Het heeft tot gevolg gehad dat je de shabbat bent gaan vieren. Het vieren van de shabbat...
(Continue reading)