for women of biblical faith

Category Archives: Bijbelse Feesten

Wekenfeest, een blik in G’ds troonzaal


Sjawoeot Het Wekenfeest (Sjawoeot)is de bekroning van het vertrouwen dat Adonai aan de geschapen mens (Adam) gaf, maar dat door ons zo wreed werd geschonden. Immers, Adonai had vanuit een chaos (De aarde was woest en leeg) de mensheid geschapen met het doel Hem te dienen en te gehoorzamen. Beantwoordden we niet aan dat doel,...
(Continue reading)


Chanoeka, vier niveaus van inzicht


Volgens Joodse traditie zijn er verscheidene niveaus van inzicht in het verhaal van Chanoeka. Zo is het eerste niveau de religieuze vrijheid en het volk als eenheid met de Tora als wetboek. Nooit in de geschiedenis van Israël was de onderdrukking, aanval en verwoesting zo erg geweest. Niet onder de Assyriërs of onder de Babylonieërs....
(Continue reading)


Sjofar, Rosh Hasjana en Chanoeka in Auschwitz


In het jaar 1944 verzamelde zich een groep haveloze Joodse gevangenen voor een zoveelste zwaar vermoeiende werkopdracht in concentratiekamp Auschwitz. Overal werden Joden uitgehongerd, gemarteld en vermoord. De minste uiting van Joods geloof was ten strengste verboden, redenen voor executie door nazi-wachten. Maar op die Rosj HaSjana slaagde een groep moedige Joden erin om met...
(Continue reading)


Pesach om dichterbij Adonai te komen


Ruimte om na te denken De maand Niesan 5779 is de maand, waarin we Pesach vieren en in de tijd daaraan vooraf uit onze huizen chamets verwijderen. Chamets, zuurdesem, is geestelijk het symbool voor onze opgeblazenheid en zonden. Alle zaken die ons afhouden van een gezonde, verzoende relatie met de Eeuwige. Pesach leert ons, dat...
(Continue reading)


Rosj HaSjana en de schepping


door Janneke Spruyt-den Boer 5776 jaar geleden werd op Rosj HaSjana de hemel en de aarde geschapen. Hoe dat precies gebeurde is voor mij grotendeels nog een mysterie, wel heb ik begrepen dat `de Eersteling’ (=Yeshua) hier een flink aandeel in had. ‘Beresjiet bara Elohiem et haSjamajiem ve-et haArets ”,  de eerste zin van de...
(Continue reading)


Pesach: herbeleving van onze bevrijding


door Elze Erwteman De tijd van de voorbereiding voor Pesach is weer aangebroken. Een tijd van bezinning en het ijken van ons geloof. De vroedvrouwen in de tijd van Israël in Egypte worden door de rabbijnen op een interessante en inspirerende manier beschreven en de tekst door hen uitgelegd, “Toen ontbood de koning van Egypte de...
(Continue reading)


Pesach, een oproep tot kwetsbaarheid


Bibian Mentel, winnares twee maal goud, Olympische Spelen, snowboarden. Een sterke vrouw, negen keer geopereerd voor kanker. Ze moest haar been missen, en onderging tweeënzeventig bestralingen. Een moeder die tegen haar zei; als ze een donker gezicht op zette, “ik zie liever jouw zonnige gezicht”, niet een dwang van gemaakte vrolijkheid. Zo van, “met mij...
(Continue reading)


Chanoeka: tragedie en overwinning


De Griekse keizer Antiochus IV (215-164 v. Chr.) had Israël de Griekse godsdienst dwingend opgelegd. Dat betekende: verbod op kosjer slachten, verbod op besnijdenis van de Joodse jongetjes, verbod op het vieren van Sjabbat. Precies die zaken die door sommige politieke en geestelijke leiders in Nederland nog steeds met afkeer en afkeuring worden veroordeeld jegens...
(Continue reading)


Chanoeka: hoe vier je dat?


Chanoeka is een lichtfeest met acht lichten. Het feest is als een door de nood ontstane deugd ontstaan. Vijanden waren uit op totale vernietiging van Israël. In een gigantische geestelijke machtsstrijd, waarin G'd altijd overwint, maar waarin soms heel veel bloed vloeit, werden de Syrisch-Griekse legers uiteindelijk verslagen. De moeilijkheden met de Syriërs zullen wel...
(Continue reading)


Chanoeka en de Messias


Chanoeka en de Messias Binnenkort is het weer Chanoeka. We herdenken daarmee de moedige strijd van de Makkabeëen tegen het regime van Syrisch-Griekse vorst Antiochus Epifanes. Deze overheerser wilde de Hellenistische cultuur opdringen aan de inwoners van het Joodse land en verbood alles wat Adonai geboden had en andersom: De Sjabbat mocht niet gevierd worden,...
(Continue reading)