for women of biblical faith

Category Archives: Sterke Vrouw

Ruth, een esjet chajiel


Tijdens Sjawoeot (Wekenfeest, Pinksteren) wordt traditioneel het boek Ruth gelezen. Ruth is de enige vrouw in de hele bijbel die ‘esjet chajiel’, een sterke vrouw, wordt genoemd. De enige plaats waar we de meer specifieke karaktereigenschappen van een esjet chajiel vinden is in Spreuken 31: 10-31. Dit prachtige lied wordt gelezen of gezongen op Erev...
(Continue reading)


De Hebreeuwse betekenis van ‘esjet chajiel’, de ‘sterke vrouw’


Door Elze Erwteman Een vrouw van kracht Het is een Joodse traditie om aan het begin van Erev Sjabbat (op vrijdagavond) Spreuken 31:10-31 te lezen of te zingen. Echtgenoten zingen het hun vrouwen toe, om hen te eren omdat ze het huis tot een thuis maken. Voor mij is deze tekst een geweldig instrument om...
(Continue reading)


Rachab en Pesach


Wanneer Israël aan de grens staat van Kanaän stuurt Jozua twee spionnen naar Jericho om het land te verkennen. Deze twee mannen gaan de taveerne binnen, die het bezit is van een prostituee met de naam Rachab, Hebreeuwse nam: Rachav. Zij ontvangt mannen uit allerlei volkeren en hoort daardoor ook nieuws uit de verschillende landen....
(Continue reading)


Poeriem en puurheid


door Cisca Mudde Het Poeriem verhaal lijkt zo helder, zo duidelijk. Natuurlijk de kwade worden gepakt en berecht, de goede worden in ere hersteld, eind goed al goed. Net een sprookje, maar dat is schone schijn. Herkennen wij de Poeriem geest in de huidige tijd, is de vraag. Het is een realiteitsverhaal dat zijn weerga...
(Continue reading)


Een gevoelig hart


Een gevoelig hart krijgt een mens o.a. door te leren van eigen fouten en beproevingen zonder daarbij te blijven steken in een slachtofferrol. Dat is in een mensenleven een moeilijk en moeizaam proces dat we allemaal zelf moeten ondergaan. We hebben elkaar daarbij nodig in een familieband, in een gemeenteverband en andere sociale verbanden. Daarbij...
(Continue reading)


In de Schuilplaats van de Allerhoogste


Opnieuw richt de vijand de pijlen op het volk van de Eeuwige. Iran heeft voet aan de grond in Syrië, dicht tegen de grens van het land Israël. Weer kruipen jihadisten door zelf gegraven tunnels onder de grens door richting Israël. Steeds weer gaan laffe “strijders” voor hun G’d door de straten van Jerusalem, om...
(Continue reading)


Ester redt haar volk


Ester redt haar volk door Elze Erwteman Ester wordt door de theoloog Abraham Kuyper beschreven als een meisje dat in feite niet had mogen meedoen met de schoonheidswedstrijd die er toe kon leiden dat zij de Koningin zou kunnen worden van het Perzische rijk. Hij vindt dat Ester hiermee het zevende gebod heeft overtreden: Pleeg...
(Continue reading)


Ze stond op en loofde G-d


door Cisca Mudde De verloren positie van de vrouw en haar herstel Lucas 13: 10-12. Yeshua gaf op Sabbat les in de synagoge. Er was daar ook een vrouw die al achttien bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Yeshua haar...
(Continue reading)


Golda Meir, een esjet chajil


In een artikel: ‘Golda’s notebook for the developing world’  in “ The Jerusalem Report” door Bernard Dichek, lezen we hoe Golda Meir tijdens haar eerste bezoek aan Afrika in 1961 de leiders in Afrika zei, dat zij de economische potentie van vrouwen veronachtzaamden. In 1961 werd naar aanleiding van het bezoek van Golda  in Haifa ...
(Continue reading)


Trouw wordt beloond


Trouw wordt beloond met trouw  Door Sonja Haisma Op het Wekenfeest (Pinksteren) lezen we in de synagoge het bijbelboek Ruth. Deze jonge Moabitische vrouw trouwt met Machlon, een Joodse man die daar met zijn familie naar toe verhuisde vanwege een hongersnood. Het is de periode van de Richters, 13e eeuw voor de gangbare jaartelling, niet...
(Continue reading)