Bijbelse psychotherapie

Geleerden die Tora gebruiken zonder dat zij religieus zijn, kunnen tot verrassende inzichten komen. Zo gebruikte de beroemde Joodse neuroloog Sigmund Freud in zijn psychotherapie vaak Bijbelse inzichten en vooral de persoon van de Bijbelse Jozef gebruikte hij graag. Freud beschouwde religie als een gevaar voor de persoonlijkheid die kon leiden tot neuroses.

In de Jeruzalem Post van 27 mei 2019 schrijft Raymond S. Solomon over een belangrijk boek: Bijbelse Psychotherapie (zie onder). De schrijvers zijn beroemde hedendaagse psychotherapeuten. Zij schrijven onder andere over het verschil in de geneeskunde tussen het gebruik van Thora en een Griekse wijze van geneeskunde. De Griekse benadering is het behandelen van alle ziekten afzonderlijk. De Joodse benadering is er één waarbij de arts aan de patiënt is toegewezen door God om te zorgen dat de patiënt weer gezond wordt. Hij of zij is een door God aangewezen bewaker van het leven van die patiënt en natuurlijk is dit de meest ideale idee vanuit Thora gedacht.

Ook schrijft Solomon over moederschap in het Griekse denkmodel. Hij schrijft: Oedipus’ moeder zond het kind weg om te worden blootgesteld aan natuurgeweld en de dood te vinden. Hier zien we een groot contrast met de moeder van Mozes: zij stuurt haar kind Mozes weg om hem te redden en niet te worden gedood door Farao. Het rekening houden met anderen is heel belangrijk in Thora en in Joodse lessen.

Kaplan en Cantz, de schrijvers, beseffen wel dat patiënten verschillende geloven hebben maar zij stellen dat Bijbelse verhalen een waarheid en betekenis hebben die uitstijgen boven theologische verschillen. Zij voeren als bewijs aan dat de stichters van de Staat Israël allemaal niet religieus waren, maar allemaal wel de Bijbel bestudeerden en gebruikten bij beslissingen die vaak cruciaal bleken voor het ontstaan en voortbestaan van de Staat Israël: zij zorgden ervoor dat de Hebreeuwse taal werd ontwikkeld voor dagelijks gebruik, zij leerden uit de Bijbel de geschiedenis en profetieën en geografie van het Heilige Land, de agricultuur en militaire strategieën en andere noodzakelijkheden, de Bijbelse voedselwetten.

Waarom zullen we het dan ook niet gebruiken in psychotherapie en zelfs psychofarmacologie. Bijbelse Psychotherapie is belangrijk om de groei van euthanasie tegen te gaan en andere levensbedreigende ideeën van de mens. Dit boek kan hoop brengen aan patiënten en psychotherapeuten.  (Biblical Psychotherapy: Reclaiming Scriptural Narratives for Positive Psychology and Suicide Prevention. Auteurs: Kalman J. Kaplan en Paul Cantz.)