Yeshua, zoon van David

 

Sjalom, lieve kinderen!

Wanneer je van Jeroesjalajiem (Jeruzalem) naar Jam HaMelach (‘de Dode Zee’) rijdt, kom je langs Jericho. Jericho is een oude stad, die in de Tenach (het Oude Testament) genoemd wordt. Zie Jozua hoofdstuk 2 vers 1. Jericho was de stad die Israël bespiedde, voordat zij het Beloofde Land later innam. Jericho is ook een van de steden waar Yeshua zo’n 1300 jaar later doorheen liep.

Hebben jullie al eens gehoord over de blinde bedelaar Bartimeüs? Je leest over hem in Marcus 10:46-52. Hij was de zoon van Timeüs en zat langs de weg die mensen vanuit Jericho naar andere plaatsen bracht. Toen Bartimeüs daar zat en bedelde, kwam Yeshua op een keer langs met “een talrijke schare” (een grote massa mensen, vers 46). “Toen Bartimeüs hoorde dat het Yeshua van Nazaret was, begon hij te roepen en te zeggen: Zoon van David, Yeshua, heb medelijden met mij!” (verzen 47 en 48).

Aan deze verzen kun je zien dat Yeshua bekend was. “Yeshua, Hij kan ons genezen!” En de mensen wisten dat het niet zomaar om een geneesheer ging, maar om de Messias. Yeshua wordt hier namelijk ‘zoon van David’ genoemd en niet ‘zoon van Joseef (Jozef)’, hoewel zijn ‘biologische’ vader Joseef heet. ‘Zoon van David’ is een andere naam voor de Messias. De naam laat ons zien dat er mensen waren in de tijd van Yeshua die wisten dat Hij de Messias was! Bijzonder, hè?

Hoewel de mensen rondom Bartimeüs hem bestraften, vroeg Yeshua hem wat hij wilde. “Rabboeni, dat ik kan zien!” (vers 51). Bartimeüs noemt Yeshua hier zijn meester of leraar. Wanneer Yeshua zegt dat zijn geloof het is dat hem redde, kan Bartimeüs weer zien. Hij staat meteen op en volgt Yeshua. Wow, gered door zijn geloof!

Wist je dat Bartimeüs niet de enige was die gered werd door zijn geloof? In Hebreeën hoofdstuk 11 staan de namen van meer mensen, zoals Abel, Henoch en Noach. Wist je ook dat Abraham gered werd door zijn geloof? Toen de Eeuwige hem riep, vertrok hij in gehoorzaamheid naar een plaats die hij zou ontvangen als erfenis. Hij ging dus in geloof naar die plaats, zonder te weten waar hij komen zou!

Yeshua is de Zoon van de Eeuwige. Hij weet dingen zonder dat we die hoeven te zeggen. Toch vroeg Yeshua aan Bartimeüs wat hij wilde. Onthoud dit: de Eeuwige wil graag een echte relatie met ons, een relatie waarin we met Hem contact hebben, ook al weet Hij onze gedachten en wensen! Er zijn nog vele anderen, naast Bartimeüs, die gered werden door hun geloof. Laten we daarom op de Eeuwige vertrouwen en in Zijn verlossing, Yeshua, geloven.

Noa Naor, Jeruzalem

Tekst om te onthouden: “Geloof is de zekerheid van de dingen die je hoopt en het bewijs van de dingen die je niet ziet” (Hebreeën 11:1).